Czym są i jak działają siłowniki hydrauliczne?

Siłowniki hydrauliczne, które zwane są inaczej silnikami hydrostatycznymi, wykorzystuje się w motoryzacji, budownictwie, górnictwie i wielu innych rodzajach przemysłu. Konstrukcja tych urządzeń jest dość prosta, a mimo to pozwala na wysoką wydajność działania i zastosowanie siłowników w bardzo wielu miejscach. Dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat tego, czym są i w jaki sposób działają te silniki.

 

Siłowniki hydrauliczne – czym są te urządzenia?

Siłowniki hydrauliczne, nazywane także cylindrami, to po prostu jeden z rodzajów silników, ale pracujący w ruchu posuwistym. Tego typu urządzenia używane są na przykład w ciężkich maszynach budowlanych, w urządzeniach hutniczych i górniczych, a także w maszynach rolniczych czy prasach drukarskich. Wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie nie radzą sobie napędy elektryczne i pneumatyczne.

Konstrukcja siłownika hydraulicznego składa się z kilku elementów, spośród których najważniejszy to trzon roboczy w postaci tłoka, nurnika lub membrany. Trzon ten znajduje się wewnątrz stalowego korpusu. W siłowniku jest też komora wypełniona cieczą roboczą, w tym najczęściej olejem mającym odpowiednią gęstość. Poza tym budowa siłownika obejmuje tłoczysko poruszające się ruchem posuwistym lub posuwisto-zwrotnym. Dzięki temu elementowi energia mechaniczna przenoszona jest dalej.

 

silownik hydrauliczny

 

Działanie siłowników hydraulicznych

Zasada działania siłownika hydraulicznego jest dość prosta, ponieważ w miarę tego jak zwiększa się ciśnienie w komorze z cieczą, tłok zaczyna poruszać się ruchem posuwistym. W ten sposób następuje zamiana energii znajdującej się w cieczy na energię mechaniczną, dzięki czemu powstaje na tyle duża moc, aby zadziałała odpowiednia część mechanizmu pracująca pod wysokim obciążeniem.

Zależnie od rodzaju siłownika może on pracować jednostronnie lub dwustronnie. W pierwszym przypadku dzięki odpowiedniej sprężynie lub sile ciężkości następuje powrót tłoka do pozycji wyjściowej. Natomiast w drugim przypadku mamy rozdzielacz, który odpowiada za zmianę ilości cieczy roboczej w komorze. W ten sposób różna ilość cieczy odpowiada za ruch tłoka w obu kierunkach. Siłowniki pracujące jednostronnie znajdziemy najczęściej w energetyce, górnictwie, hutnictwie i przemyśle stoczniowym. Modele dwustronne spotkamy zwykle w takich dziedzinach jak budownictwo oraz montaż maszyn.