Jak sprawdzić czy pompa hydrauliczna wymaga regeneracji?

Pompy hydrauliczne są przede wszystkim stosowane w maszynach budowlanych i rolniczych. Symptomy wskazujące na nieprawidłowe działanie to utrata siły, potrzeba zwiększania obrotów silnika, temperatura przekraczająca 50-60oC lub zapalenie się kontrolki. Zauważenie któregoś z tych objawów może wymagać przeprowadzenia regeneracji. Kiedy będzie ona potrzebna?

Sprawdzenie parametrów wyjściowych 

Zarówno w pompach zębatych, jak i wielotłoczkowych trzeba dokonać zmierzenia ciśnienia, wydatku i temperatury, aby porównać je z informacjami znajdującymi się w instrukcji dla serwisów. Ciśnienie na szybkozłączu można zmierzyć za pomocą prostego miernika podczas pracy przy znamionowych obrotach silnika. Nie jest to jednak dokładne badanie – daje tylko ogólny ogląd tego, że z układem może coś się dziać. Dużo lepsze efekty osiąga się przez wizytę w odpowiednim serwisie. Pomiar powinien być pobierany jak najbliżej pompy, aby wyeliminować wpływ zaworów, dzielników i czujników. Odpływ oleju z urządzenia pomiarowego powinien przebiegać najkrótszą drogą do zbiornika. Należy także pamiętać, że rozruch niektórych maszyn może wymagać nie tylko założenia pompy i zalania jej olejem, ale także kalibracji, która wymaga specjalistycznych narzędzi diagnostycznych. 

Testy pracy w normalnych warunkach 

W celu sprawdzenia, czy pompa hydrauliczna potrzebuje regeneracji, przeprowadza się testy na stanowisku diagnostycznym. Diagnosta ustawia parametry chwilowe i maksymalne, które mają odzwierciedlać pracę maszyny w normalnych warunkach. W ten sposób sprawdza, czy regeneracja może wpłynąć na poprawę działania i tym samym zapobiec pojawieniu się awarii w przyszłości. Przeprowadzenie regeneracji pompy hydraulicznej wymaga zdemontowania wszystkich elementów, oczyszczenia ich oraz ewentualnej wymiany na nowe. Istotne znaczenie ma także znalezienie przyczyn pojawiających się usterek, co pozwoli wyeliminować ich występowanie w przyszłości. To z kolei wpłynie na poprawne działanie maszyny, w której pompa będzie zamontowana.