Instalacje przeciwpożarowe

Do stworzenia prawidłowo funkcjonującej instalacji przeciwpożarowej niezbędna jest dokładna znajomość przepisów i norm BHP i PPOŻ. Pozwala ona zaprojektować system, który będzie tak przygotowany, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Dzięki temu będzie możliwa sprawna ewakuacja ludzi oraz mienia. Aby zapewnić bezpieczeństwo, instalacja przeciwpożarowa powinna być bezawaryjna i nowoczesna.

Instalując systemy przeciwpożarowe, zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa ludziom korzystającym z obiektów przemysłowych, usługowo-handlowych czy biurowych. W związku z tym mamy w swojej ofercie instalacje przeciwpożarowe, które wcześnie wykrywają zagrożenie i uruchamiają proces zdławienia ognia.

 

Konstrukcja systemu przeciwpożarowego

Prawidłowo skonstruowany system przeciwpożarowy lokalizuje zarzewie pożaru i stara się go zminimalizować, do czasu przyjazdu straży pożarnej. Nieskomplikowane instalacje składają się z:

  • detektorów ognia,
  • detektorów dymu,
  • centrali zarządzającej systemem,
  • elementów gaśniczych zakończonych dyszami wylotowymi.

Jako preparatu służącego do tłumienia pożaru można używać: wody, mgły wodnej, piany oraz gazu, w zależności od materiału, który ma być chroniony.

Przede wszystkim dbamy o wykrycie zagrożenia ogniowego, jak najwcześniej, dlatego montujemy systemy bezpieczeństwa, alarmujące o pojawieniu się niebezpieczeństwa.  Każdy etap naszej pracy jest rygorystycznie monitorowany, sprawdzany i podlega kontroli technicznej. Wszystkie nasze projekty są akceptowane przez jednostki straży pożarnej oraz firmy ubezpieczeniowe.

 

Wykonywanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach

Katalog naszych specjalistycznych usług obejmuje wykonywanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach. Realizujemy projekty urządzeń przeciwpożarowych, poparte uzgodnieniami, dokonanymi przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Normy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, a także innych obiektów budowlanych i terenów, nakładają wymóg przeprowadzenia prób i badań urządzeń przeciwpożarowych przed dopuszczeniem ich do użytkowania. Zajmujemy się projektowaniem, wykonywaniem, instalacją i uruchamianiem instalacji przeciwpożarowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami. W ramach systemów przeciwpożarowych wykonujemy stałe urządzenia gaśnicze, zaopatrzone w środek gaśniczy, które przeznaczone są do samoczynnego uruchomienia we wczesnej fazie pożaru. Specjalizujemy się również w wykonywaniu systemów sygnalizacji pożarowej, sterowanych przy pomocy centrali.

 

Naprawa i konserwacja instalacji przeciwpożarowych

Przepisy prawa wprowadziły obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych we wskazanych przez producenta okresach, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Niedozwolone jest użytkowanie instalacji i urządzeń niesprawnych technicznie. Nasza firma przeprowadza przeglądy systemów przeciwpożarowych, a także diagnostykę oraz naprawę i konserwację instalacji przeciwpożarowych. Wykonane przez nas prace serwisowe potwierdzamy stosowną dokumentacją.